Kwiecień 2013

Ministerstwo Gospodarki

Celem projektu "Promocja polskiej Gospodarki na rynkach międzynarodowych" jest poprawa wizerunku Polski i polskiej gospodarki wśród zagranicznych partnerów gospodarczych, poprawa dostępu do informacji o Polsce jako partnera gospodarczego oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych.

Cel ten obejmuje także działanie na rzecz wzrostu inwestycji polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych oraz wsparcie i pomoc w rozwoju eksportu w branżach gospodarki objetych projektem. Zadaniem Infinity Media było przygotowanie strategii, zakup czasu antenowego (TV) oraz emisji w internecie i prasie. Optymalizacja parametrów kampanii przy minimalizacji kosztów.