Czerwiec 2014

Kampania CSIOZ

 

W czerwcu Infinity Media przeprowadziło promocyjno-informacyjną telewizyjną oraz radiową kampanię dla CSIOZ  projektu P1 eZdrowie. Uzupełnienie  kampanii stanowiły nośniki OOH: ramki A3 w komunikacji miejskiej oraz plakaty promujące projekt P1 eZdrowie umieszczone na tyłach pojazdów komunikacji miejskiej w 16 aglomeracjach Polski.

 

Projekt P1 jest przedsięwzięciem realizowanym w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce, umożliwiającym poprawę jakości świadczeń zdrowotnych w całym kraju. Celem prowadzonych w ramach kampanii działań jest wspieranie realizacji celów Projektu poprzez budowę pozytywnego i spójnego wizerunku oraz zachęcanie przyszłych użytkowników do korzystania z platformy P1. W celu dotarcia z przekazami kampanii do jak najszerszego grona odbiorców zostały wykorzystane narzędzia o największym zasięgu.